Kaare Klint

I monografien om Kaare Klint (1888–1954) præsenteres arkitektens værk for første gang samlet. Baggrunden for de enkelte arbejder, sammenhængen de indgår i og relationen til samtiden.

Monografien er baseret på forfatterens mangeårige studier som ekstern forsker ved Samlingen af Arkitekturtegninger på Kunstakademiets Bibliotek, i dag Danmarks Kunstbibliotek. Bogen er et af resultaterne fra KAARE KLINT PROJEKTET, hvor forfatteren systematisk registrerede arkitektens tegninger og indsamlede oplysninger og fotos om alle hans arbejder.

Bogen er rigt illustreret. De enkelte arbejder præsenteres med Klints karakteristiske skitser på kvadreret papir, og arbejdstegningerne gengives i fastlagte målestoksforhold til sammenligning af de enkelte arbejder. Hovedparten af fotografierne er samtidige optagelser, dvs. optaget ved arbejdets aflevering og på Klints foranledning. Denne prioritering betyder sort-hvide gengivelser fra tidens førende fotografer, bl.a. Jonals Co., Erik Hansen, Peder Maarbjerg, Bror Bernild m.fl.

Monografiens to bind er på henholdsvis 660 og 165 sider med i alt 1.200 illustrationer. Bindene er i cinnoberrød shirting med blindprægning og leveres i en sort kassette.

Ved samlet ordre på 10 stk. ydes 10% rabat med fri levering i Danmark. Skriv en mail for at opnå rabat på store ordrer.

Kr. 1.600,–Kaare Klint

Porto og forsendelse

Sprog

International levering? Bestil her

Bind 1 beskriver Klints løbebane. Hans opvækst som søn af P.V. Jensen-Klint, der førte an i protesten mod den forstokkede undervisning på Kunstakademiet, og som samtidig hørte til eliten af tidens kunstneriske begavelser. Kaare Klints venskab med sin tids kunstnere og kulturelite og den betydning, det fik for hans egne arbejder. Hans værk rummer alle arkitektfagets discipliner, og han har med sit talent overbevisende placeret sig blandt de mest betydningsfulde danske arkitekter i det 20. århundrede.

Bind 2 rummer personalia om Klint samt en værkfortegnelse, der lister alle hans arbejder efter emne og kronologi og er illustreret, så forløbet i hans udvikling kan følges. De benyttede kilder, litteraturliste samt institutioner og personer, der har bidraget med oplysninger. Alle personer, der er nævnt i bind 1, findes i personregistret med sidehenvisninger.

ISBN 978-87-994184-0-4 (Dansk udgave)
ISBN 978-87-994184-2-8 (Engelsk udgave)

Om forfatteren

Foto: Yoshio Hayashi

Gorm Harkær (f. 1951). Praktiserende arkitekt med egen tegnestue siden 1979 (Gorm Harkærs Møblerier).

Arbejder med produktdesign, især møbler. Inventaropgaver for Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet samt Roskilde Museum. Elev på Det fynske Kunstakademi. Udlært som møbelsnedker fra Snedkerlærlingeværkstedet i Silkeborg. Ansat som svend hos snedkermester Søren Horn, Rud. Rasmussens Snedkerier, Den Permanente og C. Danel. Uddannet som møbelarkitekt på Skolen for Brugskunst og Kunstakademiets Arkitektskole, Afdelingen for Møbel- og Rumkunst (Poul Kjærholm).

Blandt initiativtagerne til stiftelsen af Møbelgruppen af 1983, med deltagelse i alle de danske og udenlandske udstillinger indtil 1995. Leder af KAARE KLINT PROJEKTET som ekstern forsker ved Samlingen af Arkitekturtegninger på Kunstakademiets Bibliotek.

Periodisk undervisning på Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen Aarhus og Danmarks Designskole, ved kurser, forelæsninger og som ekstern censor. Har modtaget en række legater og priser, såvel for sin arkitektvirksomhed som sin forskning, bl.a. Statens Kunstfond og Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968. Er tildelt væveren Lis Ahlmanns Legat og Sølvsmed Kay Bojesen og hustru Erna Bojesens Mindelegat.

Repræsenteret på Kunstindustrimuseet.

Samarbejdspartnere

Mette og Eric Mourier
grafisk tilrettelægning

Martha Gaber Abrahamsen
engelsk oversættelse

Peder Norup
dansk korrektur

Marianne Amundsen
engelsk korrektur

Irene Mollerup
sekretær

F. Hendriksens Eftf.
repro

P.J. Schmidt Grafisk
tryk